Nieuw rapport  bespreekt het verband  tussen gematigde koffieconsumptie en een verminderd risico op het metabool syndroom. Metabool syndroom bestaat uit een cluster van verschillende vasculaire risico factoren, inclusief insulineresistentie, hypertensie en obesitas.

Het Europese Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) heeft een rapport gepubliceerd  waarin de mogelijke rol van koffieconsumptie wordt besproken bij het verminderen van het risico op het ontwikkelen van metabool syndroom. Deze aandoening treft naar schatting meer dan een miljard mensen over de hele wereld (1). Metabool syndroom verhoogt het risico op cardiovasculaire problemen, inclusief coronaire hartziekten en beroerte (1).

Het rapport getiteld ‘Coffee and Metabolic Syndrome: een overzicht van recente onderzoeken’, vat de onderzoeken samen die besproken werden tijdens het satellite symposium dat  gehost werd door ISIC op de 13e European Nutrition Conference georganiseerd door de Federation of European Nutrition Societies  (FENS) in Dublin, Ierland.

Tijdens het symposium beoordeelde assistent-professor Giuseppe Grosso zijn eigen wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen de consumptie van koffie en metabool syndroom in Poolse en Italiaanse cohort studies. Hij onderzocht potentiële mechanismen achter het omgekeerde verband tussen koffieconsumptie en metabool syndroom. Zijn onderzoek suggereert dat polyfenolen in koffie mogelijk betrokken kunnen zijn bij de omgekeerde associatie, in het bijzonder fenolische zuren en flavonoïden (2, 3). Hij beoordeelde ook onderzoek dat suggereert dat gematigde koffie consumptie wordt geassocieerd met een vermindering van hart- en vaatziekten, kanker, sterfte in het algemeen en diabetes type 2 (4, 5, 8, 9, 10).

Associate professor Estefania Toledo beoordeelde meta-analysen die verbanden lieten zien tussen koffieconsumptie en metabool syndroom en besprak ook haar werk in een Mediterrane cohort studie. Haar onderzoek in het Seguimiento University of Navarra (SUN) cohort betrof 22.000 mensen en onderzocht specifiek cafeïnehoudende en cafeïnevrije koffie (6). Het onderzoek concludeerde dat gematigde koffie consumptie (1-4 kopjes per dag) werd geassocieerd met een verminderd risico op metabool syndroom. Terwijl dit voor hogere innames niet geldt. Dit werd gerapporteerd voor zowel gewone als cafeïnevrije koffie (6).

 Belangrijke onderzoeksresultaten uit het gepubliceerde rapport zijn:

 • Meta-analyses suggereren dat het drinken van 1-4 kopjes koffie per dag geassocieerd wordt met een verminderd risico op metabool syndroom in observationele studies (2, 3).
 • Onderzoek suggereert dat specifieke risicofactoren van metabool syndroom, namelijk diabetes type 2 en hypertensie, ook omgekeerd geassocieerd worden met koffie consumptie (5, 6, 8, 9, 10). De relatie met obesitas is minder duidelijk (11).
 • Het omgekeerde verband tussen koffie consumptie en het metabool syndroom is zowel bij mannen als vrouwen waarneembaar (5, 7, 10). 
 • Meta-analysen suggereren dat een gematigde consumptie van zowel cafeïnehoudende als cafeïnevrije koffie geassocieerd kunnen worden met een verminderd risico op het metabool syndroom (6).
 • Verder onderzoek is nodig om de mechanismen die betrokken zijn beter te begrijpen. Er wordt op gewezen dat onderzoek naar polyfenolen en hydroxycinnamische zuren van belang is (2, 3).

Lees het volledige rapport met de titel ‘Coffee and Metabolic Syndrome: een overzicht van recente onderzoeken’ op de website van ISIC. Voor meer informatie over koffie en gezondheid bezoek onze website koffieengezondheid.nl.  

 Voetnoot

 • Een matige koffieconsumptie komt overeen met 3 tot 5 koppen koffie per dag, gebaseerd op het onderzoek naar de veiligheid van cafeïne van de European Food Safety Authority (EFSA) (12). Het onderzoek concludeert dat een matige cafeïneconsumptie van 400mg past in een gevarieerd voedingspatroon en actieve leefstijl.

 Sprekers op het symposium

 • Associate Professor Estefania Toledo, University of Navarra, Spain
 • Assistant Professor Giuseppe Grosso, University of Catania, Italy

Referenties

 1. Saklaven M.G. (2018) The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Curr Hypertens Rep, 20(2):12.
 2. Grosso G. et al. (2015) Association of daily coffee and tea consumption and metabolic syndrome: results from the Polish arm of the HAPIEE study. Eur J Nutr, 54(7):1129-37.
 3. Grosso G. et al. (2014) Factors associated with metabolic syndrome in a mediterranean population: role of caffeinated beverages. J Epidemiol, 24(4):327-33.
 4. Grosso G. et al. (2016) Coffee consumption and risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality in smokers and non-smokers: a dose-response meta-analysis. Eur J Epidemiol, 31(12):1191-1205.
 5. Carlstom M., Larsson S.C. (2018) Coffee consumption and reduced risk of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis. Nutr Rev, 76(6):395-417.
 6. Navarro A.M. et al. (2019) Coffee consumption and risk of hypertension in the SUN Project. Clin Nutr, 38(1):389-397.
 7. Grosso G. et al (2017) Long-Term Coffee Consumption Is Associated with Decreased Incidence of New-Onset Hypertension: A Dose-Response Meta-Analysis. Nutrients, 9(8). pii: E890.
 8. Marventano S. et al. (2016) Coffee and tea consumption in relation with non-alcoholic fatty liver and metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Clin Nutr, 35(6):1269-1281.
 9. Shang F., Li X., Jiang X. (2016) Coffee consumption and risk of the metabolic syndrome: A meta-analysis. Diabetes Metab, 42(2):80-7.
 10. Wilsgaard T., Jacobsen K. (2011) Lifestyle factors and incident metabolic syndrome: The Tromsø Study 1979–2001. Diab Res & Clin Prac, 78(2):217-224.
 11. Lee A. et al. (2019) Coffee Intake and Obesity: A Meta-Analysis. Nutrients, 11(6). p ii: E1274.
 12. EFSA (2015) Scientific Opinion on the Safety of Caffeine, EFSA Journal, 13(5):4102.