​15 oktober 2020 – Belangrijke punten uit het onderzoek:

  • De gevolgen voor de gezondheid van acrylamide in levensmiddelen zijn een punt van zorg. Deze zorg is gebaseerd op toxicologische studies bij knaagdieren die kankerverwekkende effecten vertonen bij doses die meer dan 100 keer hoger zijn dan deze als gevolg van blootstelling via de voeding bij de mens.
  • Echter, de kankertypes die gemeld worden bij knaagdieren zijn soort-specifiek en het is de vraag of deze geëxtrapoleerd kunnen worden naar de mens.
  • Menselijke epidemiologische studies toonden een algemeen gebrek aan verband tussen blootstelling aan acrylamide via de voeding en de incidentie van verschillende soorten kanker.
  • Consumptie van koffie, die een belangrijke bijdrage levert aan de blootstelling van acrylamide via de voeding, vermindert de algehele incidentie van kanker bij de mens en levert wereldwijde gezondheidsvoordelen. Deze paradox illustreert het risico van een evaluatie van een individueel molecuul onafhankelijk van zijn volledige voedselmatrix.

Bron:

A Nehlig and R Cunha 2020 Nutrients published online