Zwangerschap

Samenvatting

Het begin van de zwangerschap wordt vaak geassocieerd met klachten als misselijkheid, braken en verlies van eetlust (dit zijn vaak de eerste tekenen van zwangerschap). Deze klachten kunnen leiden tot een vermindering van de koffieconsumptie en daardoor een verlaging van de cafeïne-inname door koffie 1-4. Onderzoek wijst uit dat vrouwen met een gezonde en normale zwangerschap, hun cafeïneconsumptie eerder verminderen als reactie op zwangerschapskwaaltjes dan vrouwen bij wie de zwangerschap eindigt in een miskraam 1. Daarom kan een verminderde cafeïne-inname mogelijk gezien worden als een gevolg van een goed verlopende zwangerschap 4.

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft in haar wetenschappelijke advies over cafeïne geconcludeerd dat zwangere vrouwen hun cafeïneconsumptie het beste kunnen beperken tot 200 mg per dag 5. Het maakt daarbij niet uit wat de bron van  cafeïne is. Uit onderzoek blijkt dat een gematigde cafeïne-inname van 200 mg/dag het risico op zwangerschaps- of perinatale complicaties niet verhoogt 5. Deze conclusie is gebaseerd op prospectieve cohortonderzoeken die een dosisafhankelijke positieve associatie laten zien tussen cafeïne-inname tijdens de zwangerschap en het risico op geboortegewicht gerelateerde problemen (zoals een lager geboortegewicht en een kleinere baby voor de zwangerschapsduur)5. Het is echter moeilijk om de gezondheidsassociatie tussen cafeïne en zwangerschap vast te stellen omdat verstorende factoren het lastig maken om duidelijke conclusies te trekken. Denk hierbij aan veranderingen in de voeding, roken en een onjuiste of onnauwkeurige beoordeling van de duur van blootstelling aan cafeïne1.

Onderzoek wijst uit dat koffieconsumptie niet geassocieerd is met een verminderde vruchtbaarheid 1,6-10, vroeggeboorte 11,12 of foetale dood 1. Koffieconsumptie is ook niet significant geassocieerd met aangeboren afwijkingen13-19, hoewel nader onderzoek nodig is om dit te bevestigen. Onderzoeken naar miskramen20-28 en foetale groei 1,13,29,30 geven tegenstrijdige resultaten en meer onderzoek is nodig. Het ene onderzoek laat zien dat een matige cafeïne-inname (minder dan 200 mg/dag) geen belangrijke factor lijkt te zijn voor een miskraam 23, terwijl een andere studie suggereert dat cafeïne-inname van minstens 300 mg/dag verband houdt met een toename van late miskramen, hoewel de auteurs opmerken dat er onzekerheid bestaat over de sterkte van de associatie 24. Een Cochrane Review concludeert dat er onvoldoende gegevens zijn om te bevestigen of te ontkennen dat het vermijden van cafeïne effect heeft op het geboortegewicht of andere zwangerschapsuitkomsten 31.

De tekst van deze samenvatting is voor het laatst geredigeerd in augustus 2018. Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op het linker navigatiemenu. U wordt dan doorverwezen naar de Engelstalige Coffee and Health website van het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).