Koffie en het maag-darmstelsel

Het spijsverteringsstelsel loopt van de mond via de dunne en dikke darm naar de anus en omvat bijbehorende organen die betrokken zijn bij het spijsverteringsproces, zoals de galblaas en de alvleesklier 1.

Wetenschappelijk onderzoek naar spijsverteringsstoornissen van het maag-darmstelsel zoals  dyspepsie 2-6, gastro-oesofageale reflux ziekte (reflux) 7-16, maagzweren 17,18 en gastritis 18 heeft geen verband gevonden tussen koffie en het ontwikkelen van deze aandoeningen. Onderzoek bij mensen die aan deze aandoeningen lijden liet tevens zien dat het drinken van koffie deze symptomen niet verergert wanneer verstorende factoren als BMI en roken werden uitgesloten 2,8,10,13.

Studies suggereren dat de consumptie van koffie de kans op darmzweren in de dunne darm niet verhoogt 19,20 en geen effect heeft op de vochtbalans in de dunne darm 21,22. Onderzoek suggereert tevens dat er geen verband bestaat tussen koffieconsumptie en aandoeningen van de dikke darm, zoals diarree 21-23 of het prikkelbare darm syndroom 3,,24,25. Onderzoek naar organen die die horen bij het spijsverteringskanaal suggereert dat het drinken van koffie het risico op galblaasontsteking verlaagt,26-29 evenals het ontwikkelen van aandoeningen aan de lever 30.

In relatie tot kanker in het maag-darmkanaal concludeerde het International Agency for Research on Cancer (IARC) in haar rapport uit 2016 dat er onvoldoende onderzoek is verricht om te kunnen aantonen dat er enig verband bestaat tussen het consumeren van koffie en mondholte-, keelholte-, strottenhoofd-, maag-, slokdarm- of darmkanker 31. De door de IARC onderzochte gegevens laten ook zien dat er geen associatie is tussen koffieconsumptie en een verhoogd risico op alvleesklierkanker 31. Dit onderzoek gaf tevens aan dat het drinken van koffie de kans op leverkanker kan verlagen 31.  Echter het IARC classificeert dranken die bij zeer hoge temperaturen (boven de  65 0C) worden geconsumeerd, waarschijnlijk als kankerverwekkend voor de menselijke slokdarm 31.

De tekst van deze samenvatting is voor het laatst geredigeerd in mei 2018. Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op het navigatie menu. U wordt dan doorverwezen naar de Engelse Coffee and Health website van het  Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC). 

Koffie en gezondheid
Logo
Shopping cart