Koffie en levensverwachting

Een omvangrijke studie uit 2017, met meer dan 500.000 deelnemers in tien Europese landen, vond een significant verband tussen een hogere consumptie van koffie (meer dan drie kopjes à 237 ml per dag) en een lager sterfterisico in het algemeen1. Het sterkste verband werd gevonden voor spijsverteringsaandoeningen en sterfte, vooral als gevolg van een lager risico op sterfte door leveraandoeningen bij zowel mannen als vrouwen.

Eerder lieten onderzoeken al zien dat koffie niet geassocieerd was met een verhoogde kans op overlijden. Er waren echter geen gegevens beschikbaar waaruit bleek dat koffie werd geassocieerd met een verlaagd sterfterisico in het algemeen 2,3. Inmiddels is er meer onderzoek verricht naar het effect van de inname van koffie en cafeïne op de totale mortaliteit 16. In het algemeen blijkt dat koffie- en cafeïne-inname geassocieerd is met een verlaagd sterfterisico in het algemeen4-16. In sommige gevallen lijken koffie en cafeïne geassocieerd met verminderde mortaliteit door specifieke aandoeningen, zoals cardiovasculaire aandoeningen (CVD) en bepaalde vormen van kanker4-16.

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft in een onderzoek naar de veiligheid van cafeïne geconcludeerd dat een matige cafeïneconsumptie van ongeveer 400 mg cafeïne per dag (het equivalent van circa vijf kopjes koffie), past bij een gezond en verantwoord voedingspatroon en een actieve leefstijl17. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, wordt geadviseerd om de inname van cafeïne te beperken tot 200 mg per dag17.

De tekst van deze samenvatting is voor het laatst geredigeerd in september 2018. Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op het linker navigatie menu. U wordt dan doorverwezen naar de Engelstalige Coffee and Health website van het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).

Koffie en gezondheid
Logo
Shopping cart