Koffie en galstenen

Samenvatting

Diabetes is wereldwijd een belangrijk issue voor de volksgezondheid en er wordt veel  wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het wordt gekenmerkt door hoge glucosespiegels in het bloed en er zijn twee hoofdtypen: type 1 en type 21. Diabetes type 1 wordt voornamelijk veroorzaakt door erfelijke oorzaken, terwijl de ontwikkeling van diabetes type 2 doorgaans wordt geassocieerd met dieet- en levensstijlkeuzes1. Er is een aantal studies gepubliceerd waarin de mogelijke verbanden tussen koffieconsumptie en diabetes type 2 zijn onderzocht. Deze samenvatting geeft een overzicht van de huidige stand van de wetenschap, inclusief de laatste bevindingen en mogelijke mechanismen.

Onderzoek naar de relatie tussen koffieconsumptie en de ontwikkeling van galstenen suggereert een omgekeerd verband tussen de inname van koffie en het risico op symptomatische galstenen (galstenen met pijnaanvallen), vooral bij vrouwen 4-9, 11-12.

Studies naar het voorkomen van galstenen in relatie tot het drinken van nul tot vier of meer kopjes koffie per dag suggereren dat naarmate de consumptie toeneemt, het risico op het ontwikkelen van galstenen vermindert 4-7,11. Een matige koffieconsumptie wordt normaliter gedefinieerd als drie tot vijf kopjes per dag (bron European Food Safety Authority) 13.

Cafeïne kan invloed hebben op het omgekeerde verband tussen koffieconsumptie en de ontwikkeling van galstenen, aangezien het verlaagde risico niet wordt waargenomen bij cafeïnevrije koffie 5,6. Sommige onderzoeken suggereren dat cafeïne het samentrekken van de galblaas kan veroorzaken en zo de ophoping van galstenen voorkomt 10. Er is echter meer onderzoek nodig naar de mechanismen hierachter.

De tekst van deze samenvatting is voor het laatst geredigeerd in mei 2017. Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op het linker navigatie menu. U wordt dan doorverwezen naar de Engelstalige Coffee and Health website van het  Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).