Koffie en diabetes type 2

Diabetes is wereldwijd een belangrijk issue voor de volksgezondheid en er wordt veel  wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het wordt gekenmerkt door hoge glucosespiegels in het bloed en er zijn twee hoofdtypen: type 1 en type 21. Diabetes type 1 wordt voornamelijk veroorzaakt door erfelijke oorzaken, terwijl de ontwikkeling van diabetes type 2 doorgaans wordt geassocieerd met dieet- en levensstijlkeuzes1. Er is een aantal studies gepubliceerd waarin de mogelijke verbanden tussen koffieconsumptie en diabetes type 2 zijn onderzocht. Deze samenvatting geeft een overzicht van de huidige stand van de wetenschap, inclusief de laatste bevindingen en mogelijke mechanismen.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een statistisch significant verband is tussen een matige koffieconsumptie en een verlaagd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 2-4. Een matige koffieconsumptie wordt doorgaans gedefinieerd als drie tot vijf kopjes per dag, op basis van de beoordeling van de veiligheid van cafeïne door de European Food Safety Authority (EFSA)5 .

Het verband tussen koffieconsumptie en een verlaagd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 is onderzocht bij verschillende bevolkingsgroepen. De beschikbare studies laten zien dat een matige inname van koffie geassocieerd is met een kleinere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2, vergeleken met het drinken van geen of minder dan twee kopjes per
dag 2-4. Onderzoek  suggereert ook een dosis-response relatie 3,4,6-8. Dit geldt voor zowel cafeïne bevattende als cafeïnevrije koffie 3,6-8.

Wat nog ontbreekt, is kennis omtrent het mechanisme dat dit verband kan verklaren. Alhoewel sommige onderzoeken suggereren dat koffiecomponenten, waaronder clorogene zuren en trigonelline, hierbij een rol kunnen spelen 9-11. Recente observaties van de gunstige gevolgen van koffieconsumptie op een aantal markers van subklinische ontstekingen kunnen ook veelbelovend zijn 12,13.

Het verband tussen consumptie van koffie/cafeïne en diabetes geldt alleen voor diabetes type 2.

De tekst van deze samenvatting is voor het laatst geredigeerd in juli 2020. Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op het navigatiemenu. U wordt dan doorverwezen naar de Engelstalige Coffee and Health website van het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).

Koffie en gezondheid
Logo
Shopping cart