Koffie en diabetes type 2

Samenvatting

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een statistisch significant verband is tussen een matige koffieconsumptie en een verlaagd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2  1-19. Een matige koffieconsumptie wordt doorgaans gedefinieerd als drie tot vijf kopjes per dag, op basis van de beoordeling van de veiligheid van cafeïne door de European Food Safety Authority (EFSA)20.

Het verband tussen koffieconsumptie en een verlaagd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 is onderzocht bij verschillende bevolkingsgroepen. De beschikbare studies laten zien dat een matige inname van koffie geassocieerd is met een kleinere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2, vergeleken met het drinken van geen of minder dan twee kopjes per
dag 2,15-18. Dit geldt voor zowel cafeïne bevattende als cafeïnevrije koffie 2,8,17.

Wat nog ontbreekt, is kennis omtrent het mechanisme dat dit verband kan verklaren. De bevindingen tot nog toe zijn niet eenduidig, hoewel recente observaties van de gunstige gevolgen van koffieconsumptie op een aantal markers van subklinische ontstekingen veelbelovend zijn 21.

Het verband tussen consumptie van koffie/cafeïne en diabetes geldt alleen voor diabetes type 2.

De tekst van deze samenvatting is voor het laatst geredigeerd in oktober 2018. Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op het linker navigatiemenu. U wordt dan doorverwezen naar de Engelstalige Coffee and Health website van het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).