Koffie en botgezondheid

De gezondheid van onze botten, en met name de minerale dichtheid van het beenderstelsel, kan door een reeks factoren worden beïnvloed, zoals geslacht, voeding, fysieke activiteiten en blootstelling aan zonlicht 1,2.

Diverse meta-analyses hebben geen aanzienlijk verband vastgelegd tussen cafeïne-inname en de minerale dichtheid van botten, hoewel er wel sprake is van enige variabiliteit tussen de verkregen onderzoeksresultaten 3-7. Bij populaties die onvoldoende calcium binnenkregen werden mogelijke negatieve effecten op de botdichtheid vastgesteld. Sommige onderzoeken wezen tevens op een verband tussen koffieconsumptie en het risico op een heupfractuur, vooral bij oudere vrouwen 4,5,7,9.

Eén studie heeft onderzocht of cafeïne de minerale dichtheid van botten kan beïnvloeden. Gesuggereerd werd dat deze “koffiebitter” de absorptie van essentiële voedingsstoffen als calcium en vitamine D, die de botdichtheid bevorderen,  kan belemmeren. Desondanks concludeerde dezelfde studie dat, hoewel cafeïneconsumptie werd geassocieerd met een kleine afname van de botdichtheid, er geen sprake was van een verhoogd risico op fracturen 10. Meer onderzoek is noodzakelijk om verdere conclusies te trekken.

De beoordeling van de European Food Safety Authority (EFSA) naar de veiligheid van cafeïne concludeerde dat een inname van maximaal 400 mg cafeïne per dag voor de meeste volwassenen veilig is, met uitzondering voor zwangere vrouwen waarvoor een limiet van 200 mg per dag wordt geadviseerd 11. Een kop koffie bevat ongeveer 75 mg cafeïne.

Over het algemeen is er onvoldoende onderzoek verricht om tot een duidelijke conclusie te komen over de rol van cafeïne bij de gezondheid van botten. Op dit punt is meer studie vereist.

De tekst van deze samenvatting is voor het laatst geredigeerd in mei 2018. Voor meer informatie over dit onderwerp klikt u op het navigatiemenu. U wordt dan doorverwezen naar de Engelstalige Coffee and Health website van het  Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).  

Koffie en gezondheid
Logo
Shopping cart