Onderzoek suggereert dat er een verband bestaat tussen polyfenolen en een verlaging van de prevalentie van hart- en vaatziekten. Lees meer over dit onderzoek op de Coffee&Health website.