De bevindingen wijzen op een afname van 21% op het risico van een beroerte onder koffiedrinkers die 3 tot 4 kopjes per dag consumeren1.

13 november 2020 – Nieuw  onderzoek,  gepubliceerd in het Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, geeft aan dat het drinken van koffie gepaard kan gaan met een aanzienlijke vermindering van het risico op een beroerte1. Het betreft bevindingen uit een uitgebreide systematische review en meta-analyse van 21 studies die tussen 1998 en 2019 zijn uitgevoerd, waaraan meer dan 2,4 miljoen mensen deelnamen, uit Denemarken, Griekenland, Duitsland, Italië, Japan,  Nederland, Noorwegen, Spanje,  Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de VS1.

De bevindingen toonden een omgekeerde relatie tussen het drinken van koffie en het risico op een beroerte. Dit bleek het sterkst te zijn onder mensen die 3-4 kopjes per dag consumeerden, met een 21% verminderd risico op beroerte versus niet-koffiedrinkers1. Het gunstige effect werd alleen waargenomen bij cafeïnehoudende koffie en niet in cafeïnevrije koffie1. De onderzoekers veronderstellen dat dit mogelijk te maken heeft met het effect van caffeїne als antioxidant en ontstekingremmend middel.

Beroerte blijft de belangrijkste oorzaak van overlijden en invaliditeit wereldwijd, met name bij  westerse culturen2. In 2016 waren er naar schatting  80,1 miljoen mensen die een beroerte hebben gehad en 5,5 miljoen sterfgevallen als gevolg van een beroerte2. De consequenties voor degenen die een beroerte overleven kunnen aanzienlijk zijn, met vaak langdurige en slopende gezondheidsproblemen, als gevolg van hersenletsel3.

Dit onderzoek is een van de meest uitgebreide analyses over het effect van koffie en het risico op een een beroerte tot nu toe.  Het vormt verdere onderbouwing op eerder gevonden resultaten waarin een vermindering op het risico van een beroerte bij koffiedrinkers waargenomen werd1. De auteurs van de studie  adviseren dat toekomstige prospectieve studies moeten worden uitgevoerd om deze bevindingen verder te  bevestigen1.

Referenties

  1. C Shao et al, 2021. Coffee Consumption and Stroke Risk: Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis of more than 2.4 Million Men and Women, Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease, Volume 30 (1).
  2. GBD 2016 Stroke Collaborators. (2019) Global, regional, and national burden of stroke, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol, 18:439-458.
  3. NHS, ‘Stroke’. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/stroke/
  4. EFSA (2015) Scientific Opinion on the Safety of Caffeine, EFSA Journal, 13(5):4102.

Voetnoot

  • Een matige koffieconsumptie komt overeen met 3 tot 5 koppen koffie per dag, gebaseerd op het onderzoek naar de veiligheid van cafeïne van de European Food Safety Authority (EFSA)4).
  • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, wordt geadviseerd om de inname van cafeïne te beperken tot 200 mg per dag4.