18 juni 2018 – De gezondheidsautoriteiten in Californië staan op het punt een opmerkelijk besluit te nemen. Ze willen het vonnis afwijzen waarin wordt bepaald dat er geen koffie meer mag worden verkocht zonder kankerwaarschuwing.

Eind maart oordeelde een rechter in Los Angeles dat koffieverkopers in Californië een waarschuwing op bekers en verpakkingen van koffie moeten zetten vanwege de aanwezigheid van acrylamide in koffie. Deze uitspraak wordt aangevochten door de California Office of Environmental Health and Hazard Assessment (OEHHA). OEHHA is een gespecialiseerde afdeling binnen het kabinet California Environmental Protection Agency (CaIEPA), die verantwoordelijk is voor het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid en het milieu door wetenschappelijke evaluatie van de risico’s van gevaarlijke stoffen.

In het voorstel geeft OEHHA aan dat koffiedrinken geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de consument.

Als de voorgestelde verordening wordt geaccepteerd, is dat goed nieuws voor koffie-leveranciers die anders kankerwaarschuwingen zouden moeten plaatsen op alle koffieverpakkingen en koffiebekers die in Californië worden verkocht.

Eind augustus van dit jaar kan schriftelijk gereageerd worden op dit voorstel. De reacties zullen geplaats worden op de OEHHA-website en waarschijnlijk zal aan het eind van het jaar een uitspraak gedaan worden.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp het nieuwsbericht: Waarschuwing op koffie in Californië? van 3 april 2018.