29 september 2015 – Coronaire hartziektes en beroertes vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Europa, verantwoordelijk voor 51% van alle sterfgevallen onder vrouwen en 42% van de sterfgevallen onder mannen (Crippa, 2014). Meer dan 4 miljoen mensen in Europa sterven jaarlijks ten gevolge van hart- en vaatziekten (HVZ) en de kosten in Europa voor de behandeling van HVZ worden geraamd op 196 miljard Euro per jaar (Nichols, 2014).

Carlo La Vecchia, Professor Epidemiologie aan de Universiteit van Milaan, merkt op dat ‘het van belang is om factoren die een beschermende werking kunnen hebben op het risico op overlijden door hartziekten, te erkennen. Gematigde koffieconsumptie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het verlagen van het risico op overlijden door HVZ, hetgeen van invloed zou kunnen zijn op de gezondheidsresultaten en de uitgaven aan gezondheidszorg in Europa.’

Dit is te lezen in een recent rapport van ISIC (Institute for Scientific Information on Coffee*) waarin de mogelijke rol van de consumptie van koffie bij het verminderen van cardiovasculair overlijdensrisico wordt samengevat. Belangrijkste conclusies van het rapport:

  • Het laagste risico op overlijden aan HVZ is gebleken bij consumptie van ongeveer 3 kopjes koffie per dag, met een procentuele vermindering van het risico tot maximaal 21% (Crippa, 2014).
  • Twee meta-analyses uit 2014 suggereren een verband tussen koffieconsumptie en het CVD-risico, voorgesteld door een ‘U-vormig’-patroon, waarbij het grootste beschermende effect werd bereikt bij 3-5 koppen koffie per dag. (European Heart Network, 2012) (Ding, 2014)
  • Het drinken van 3-4 koppen koffie per dag geeft naar schatting een 25% lager risico op het ontwikkelen van diabetes type 2, vergeleken met het consumeren van geen of minder dan 2 kopjes per dag (Crippa, 2014). Mensen met diabetes hebben doorgaans een hoger HVZ-overlijdensrisico Daarom kan een lager risico op diabetes type 2 mogelijk gekoppeld worden aan een afgenomen CVD-risico (Huxley, 2009).
  • De helft van de HVZ-gevallen onder vrouwen kan worden voorkomen door aanpassing van levensstijlkeuzes omdat ongeveer 73% van de aandoeningen aan de kransslagader en 46% van de klinische HVZ-gevallen toe te schrijven zijn aan een ongezonde leefstijl (Chomistek, 2015).

Het mechanisme dat het mogelijk verband zou kunnen verklaren is nog niet duidelijk. Zowel de ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen van koffie als de relatie tussen koffieconsumptie en vermindering van het risico op diabetes type 2 blijven relevante gebieden voor toekomstig onderzoek.

Het ISIC-rapport beschrijft de hoogtepunten van het onderzoek dat oorspronkelijk is gepresenteerd tijdens een symposium, gehouden tijdens het congres van de European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation’s 2015 in Lissabon, over het onderwerp ‘Coffee and CVD Mortality’. Toonaangevende onderzoekers op dit gebied gaven een lezing over de rol van levensstijlfactoren in relatie tot de vermindering van het het risico op overlijden door hart- en vaataandoeningen, het epidemiologische onderzoek over koffie en HVZ-sterfte alsmede de conclusies van meta-analyses.

Klik hier voor meer informatie over koffie en hart- en vaatziekten.

*ISIC is een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met het bestuderen en publiceren van wetenschappelijke informatie over koffie en gezondheid.