14 november 2015 – Hoewel we meer toegang dan ooit hebben tot informatie over gezondheid, blijkt uit nieuw onderzoek dat bij veel mensen nog altijd onduidelijkheid bestaat over voeding en levensstijl en de kans op diabetes type 2. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat de kennis over diabetes type 2 binnen Europa sterk uiteenloopt, en dat er een grote kloof bestaat tussen wat Europeanen weten en daadwerkelijk doen om het risico te verlagen.

Het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) heeft onderzoek gedaan (2015) onder ruim 2.800 volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Denemarken, Nederland en Finland om de fabels en misvattingen te achterhalen ten aanzien van de rol van voeding en levensstijl bij het risico op diabetes type 2. Ook is onderzocht in hoeverre consumenten zich bewust zijn van de potentiële voordelen van koffie voor de gezondheid.

Belangrijkste conclusies:

Er bestaat onduidelijkheid over de rol van voeding bij de kans op diabetes type 2. Veel mensen denken dat een hoge koolhydratenconsumptie tot diabetes leidt, en nog meer mensen denken dat diabetes wordt veroorzaakt door suikerhoudende voeding.

 • Ruim 80% van de Denen, Finnen en Italianen en 70% van de Britten en Nederlanders denkt dat suikerhoudend voedsel een risicofactor is. Volgens het laatste rapport ‘Report on Carbohydrates and Health’ van de Britse Scientific Advisory Committee on Nutrition uit 2015 is er echter alleen een verband tussen suikerhoudende dranken en het risico op diabetes type 2, niet tussen diabetes en suiker in voedsel.
 • 70 tot 80% van de ondervraagden in Finland, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland denkt dat er een verband is tussen suikerhoudende dranken en de kans op diabetes type 2, vergeleken met minder dan 70% van de volwassen Britten en minder dan 30% van de Britse 18- tot 24-jarigen.
 • Van de ondervraagden in de 7 landen zou ruim de helft (58%) hun inname van verzadigd vet verlagen, hoewel dit geen specifieke risicofactor is voor het ontstaan van diabetes type 2. Daarentegen zou 10% van de Finnen de inname verhogen.
 • Van de ondervraagden zou 55% hun zoutconsumptie verlagen om de kans op diabetes type 2 te verlagen, hoewel dit geen specifieke risicofactor is.

Mensen weten dat overgewicht een belangrijke risicofactor is voor diabetes type 2, maar ervaren de BMI als verwarrend.

 • Op vragen over de risico’s van overgewicht geeft 80% van de Italianen, Spanjaarden, Nederlanders en Britten, 90% van de Denen en Duitsers en 95% van de Finnen aan te weten dat overgewicht een grote risicofactor is.
 • 64% van de ondervraagden in Denemarken, Italië, Duitsland, Finland, Nederland en Spanje, en 56% van de Britten zag een hoge BMI echter als belangrijke risicofactor.

Het goede nieuws is dat sommige boodschappen over voeding en levensstijl lijken aan te slaan.

 • 87% van de ondervraagden denkt dat overgewicht het risico op diabetes type 2 kan verhogen.
 • Bijna 60% van de ondervraagden in de 7 landen wist dat gebrek aan lichaamsbeweging het risico kan verhogen.

Er zijn grote verschillen tussen wat Europeanen weten en wat ze daadwerkelijk doen om de kans op diabetes type 2 te verlagen.

 • Op de vraag welke van de volgende factoren in de levensstijl het risico op diabetes type 2 kan verhogen, gaf 87% van de ondervraagden aan te weten dat de kans op diabetes type 2 toeneemt door overgewicht. Slechts 60% zou echter afvallen indien er diabetes type 2 bij hen zou worden geconstateerd.
 • 72% van de ondervraagden denkt dat ongezonde voeding de kans op diabetes type 2 verhoogt. Slechts 57% van de Britten zou echter gezonder gaan eten indien de aandoening bij hen werd geconstateerd.

Het onderzoek zet de 7 Europese landen op een rij van de meeste tot de minste kennis over voeding en factoren in de levensstijl en verlaging van de kans op diabetes type 2. Finland eindigde bovenaan, gevolgd door Italië, Denemarken, Duitsland, Spanje en Nederland. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als laatste.

Prof.dr.ir. Edith Feskens, Hoogleraar Voeding en Gezondheid in de levenscyclus aan de Wageningen Universiteit zegt het volgende hierover: “Op dit moment lijdt 7% van de Europese bevolking aan diabetes. Dat betekent dat we nu 60 miljoen patiënten hebben in Europa. Ongeveer evenveel mensen hebben prediabetes, en deze getallen zullen naar verwachting stijgen in de komende decennia. Alleen op grote schaal ingevoerde lifestyle-interventies gericht op gezonde voeding en lichaamsbeweging zijn in staat het risico van diabetes te verminderen.”

Er is toenemend bewijs dat het drinken van drie tot vier kopjes koffie per dag de kans op diabetes type 2 met zo’n 25% verlaagt, vergeleken met geen of minder dan twee kopjes per dag (Jiang, 2014) (Huxley, 2009). Ook hier bleek uit het onderzoek van ISIC dat de kennis over dit onderwerp binnen Europa uiteenloopt. Net als op de overige punten was Finland het beste geïnformeerd over de mogelijke voordelen van koffie voor de gezondheid in verband met diabetes type 2, gevolgd door Italië, Denemarken, Nederland, Duitsland en Spanje. Opnieuw eindigde het Verenigd Koninkrijk onderaan met de laagste score.

Hoewel Europeanen dol zijn op koffie en dagelijks ruim 725 miljoen kopjes koffie drinken (European Coffee Report 2013-14), zijn niet veel mensen op de hoogte van het onderzoek naar de potentiële gezondheidsvoordelen van koffie.

 • Binnen de zeven landen gaf ruim een kwart (28%) van de ondervraagden aan te denken dat koffie geen gunstige eigenschappen heeft.
 • De groep tussen 45 en 55 jaar was het beste op de hoogte: 30% was van mening dat koffie gunstig kon zijn voor de gezondheid.
 • De Finnen voerden de lijst aan: 40% was bekend met de relatie tussen koffie en gezondheid.

De kennis onder consumenten over het verband tussen koffieconsumptie en diabetes type 2 loopt binnen Europa sterk uiteen.

 • 31% van de ondervraagden in de 7 landen zei te denken dat gematigde koffieconsumptie geen rol speelt bij het verhogen of verlagen van de kans op diabetes type 2.
 • 85% van de ondervraagden wist niet dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat de kans op diabetes type 2 mogelijk afneemt door gematigde koffieconsumptie.
 • 8% van de ondervraagden in de 7 landen was geneigd om eerder hun theeconsumptie dan hun koffieconsumptie te verhogen om de kans op diabetes type 2 actief te verlagen.

De conclusies zijn ook weergegeven in een kleurrijke Infographic.

Voor meer informatie over koffie en diabetes klik hier.