9 oktober 2015 – Koffie en gezond ouder worden staat volop in de belangstelling. In wetenschappelijk onderzoek wordt een gematigde koffieconsumptie geassocieerd met een aantal voordelen voor de gezondheid, specifiek op het gebied van hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en cognitieve achteruitgang. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen werden gepresenteerd tijdens een paneldiscussie gehouden bij het Global Coffee Forum, onderdeel van Expo Milaan 2015. Het viel tevens samen met de eerste Wereld Koffie Dag op 1 oktober.

Elke Gerhard-Rieben, betrokken bij het Instituut voor Wetenschappelijke Informatie over Koffie (ISIC) zei: “Vergrijzing is een van de belangrijkste sociale en economische uitdagingen van de 21e eeuw voor de Europese samenlevingen. In 2025 zal meer dan 20% van de Europeanen 65 jaar of ouder zijn, waarbij vooral het aantal 80-plussers sterk zal toenemen. We waren erg blij om te mogen deelnemen aan het Global Coffee Forum om de kennis over de rol van koffie bij het ouder worden, en over de mogelijke gezondheidseffecten van koffie bij cognitieve achteruitgang, diabetes en hart- en vaatziekten hier te kunnen delen.”

De paneldiscussie getiteld “Koffie en gezond ouder worden” vond plaats op woensdag 30 september 2015. Vooraanstaande wetenschappers uit Europa namen hieraan deel om de laatste klinische studies en inzichten over de consumptie van koffie in relatie tot gezond ouder worden met elkaar te bespreken. Het panel werd begeleid door Alok Jha, wetenschapscorrespondent bij ITV News, en bestond uit o.a. de volgende twee deskundigen:

Dr Karen Ritchie van het Franse Nationale Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek. Zij lichtte de meest recente wetenschappelijke kennis toe ten aanzien van de neurobeschermende effecten van cafeïne en aanwijzingen voor het mogelijk vertragen van fysiologische en cognitieve leeftijdsgerelateerde achteruitgang.

Dr Carlo La Vecchia van de afdeling Klinische Wetenschappen van de Universiteit van Milaan. Hij vertelde over de aanwijzingen dat een gematigde koffieconsumptie (3-5 kopjes per dag) mogelijk bescherming kan bieden tegen (overlijdensrisico aan) hart- en vaatziekten (HVZ) en legde een link met een lagere kans op diabetes type 2.