1 oktober 2018 – De Amerikaanse Voedsel- en Medicijnenautoriteit (FDA) vindt een kankerwaarschuwing op koffie, zoals een rechtbank in Californië onlangs bepaalde, een onjuiste beslissing. Een dergelijke waarschuwing zou consumenten kunnen misleiden door te geloven dat koffiedrinken gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid, terwijl het juist gezondheidsvoordelen zou kunnen hebben. De uitspraak van de Californische rechtbank wordt eind 2018 verwacht.

De uitspraak van de Californische rechter wordt ook aangevochten door de California Office of Environmental Health and Hazard Assessment (OEHHA).

Lees meer in het bijgevoegde verklaring  van de FDA.

Verklaring van FDA-commissaris Dr Scott Gottlieb met betrekking tot de steun van de FDA voor het uitsluiten van koffie van de Californische kankerwaarschuwingswet

Verklaring

Garanderen dat voedsel veilig is en waarheidsgetrouw wordt geëtiketteerd is een van de fundamentele verantwoordelijkheden van de Amerikaanse Voedsel- en Medicijnenautoriteit (FDA). Consumenten hebben recht op correcte informatie over het voedsel dat ze eten en hoe dit hun gezondheid en voeding kan beïnvloeden. Daarom heeft het Amerikaanse congres de FDA toevertrouwd te dienen als de nationale expert voor voedselveiligheid en etikettering, en voorspelbare, uniforme federale vereisten betreffende zaken binnen onze rechtspraak te vervaardigen. In overeenstemming met deze autoriteit, werken we aan het verstrekken van het beste advies aan Amerikanen met betrekking tot het voedsel dat zij eten, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke informatie, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de voordelen als alle mogelijke gezondheidsrisico’s van het voedsel.

Een deel van onze missie op dit gebied betreft het garanderen dat levensmiddelenetiketten geen onjuiste of misleidende verklaringen bevatten over veiligheid of voeding. Hieronder vallen verklaringen die voedselproducenten op eigen initiatief maken. Maar hieronder vallen ook verklaringen die verplicht zijn volgens de staatswet.

Eenvoudig gezegd, als een staatswet stelt dat voedseletikettering een onjuiste of misleidende verklaring moet bevatten, dan kan de FDA beslissen op te treden.

Daarom waren we zeer bezorgd toen een rechtbank onlangs bepaalde dat een Californische wet – bekend als ‘Proposition 65’ – kan eisen dat in Californië verkochte koffie wordt geëtiketteerd met een kankerwaarschuwing vanwege de aanwezigheid van een chemische stof met de naam ‘acrylamide’. Onder Proposition 65, eist Californië dat bepaalde producten een kankerwaarschuwing bevatten als deze consumenten blootstellen aan chemische stoffen die Californische gezondheidsautoriteiten in verband hebben gebracht met het veroorzaken van kanker. Maar een kankerwaarschuwing eisen op koffie, vanwege de aanwezigheid van acrylamide, zou consumenten wel eens meer kunnen misleiden dan informeren.

Acrylamide kan in heel veel voedingsmiddelen ontstaan tijdens een proces bij hoge temperatuur, zoals frituren, roosteren of bakken. Acrylamide wordt in voedsel gevormd uit suiker en een aminozuur dat van nature aanwezig is in levensmiddelen. Het komt niet uit levensmiddelenverpakkingen of het milieu. In koffie, wordt acrylamide gevormd tijdens het branden van de koffiebonen. Hoewel acrylamide bij hoge doses gelinkt is aan kanker bij dieren, en koffie acrylamide bevat, tonen actuele onderzoeken aan dat koffieconsumptie geen significant risico op kanker geeft. Deze bevinding werd weergegeven in een begrijpelijk rapport van het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het goede nieuws is dat, gebaseerd op dit onderzoek, het Californische agentschap dat Proposition 65 uitvoert een regeling heeft voorgesteld om koffie uit te sluiten van een Proposition 65 kankerwaarschuwing.

De FDA ondersteunt dit voorstel nadrukkelijk.

Als agentschap gebaseerd op wetenschappelijke informatie, moet de FDA garanderen dat informatie die vermeld wordt op een levensmiddelenetiket correct en niet misleidend is. Daarom heeft de FDA vandaag een brief gestuurd naar de Californische dienst voor milieu, gezondheid en risicobeoordeling (California Office of Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA ), waarin we onze steun uitspreken voor deze voorgestelde regeling die koffie zou uitsluiten van de Proposition 65 kankerwaarschuwing.

We hebben dit standpunt ingenomen omdat we ook zorgvuldig de meest actuele onderzoeken naar koffie en kanker hebben bestudeerd en deze geen kankerwaarschuwing voor koffie ondersteunen. In feite, zoals vermeld in onze brief aan Californië, zou zo’n waarschuwing consumenten kunnen misleiden door te geloven dat koffiedrinken gevaarlijk zou kunnen zijn voor hun gezondheid terwijl het juist gezondheidsvoordelen zou kunnen hebben. Met misleidende etikettering op voedsel wordt de Amerikaanse warenwet ‘Federal Food, Drug, and Cosmetic Act’ overtreden. Geen enkele staatswet kan eisen dat er op een levensmiddel een waarschuwing staat die de federale wetgeving overtreedt.

Sterk en consistent bewijs toont aan dat bij gezonde volwassenen gematigde koffieconsumptie niet in verband gebracht wordt met een verhoogd risico op ernstige chronische ziektes, zoals kanker, of vroegtijdige sterfte. En sommig bewijs stelt dat koffieconsumptie het risico op bepaalde vormen van kanker kan verminderen. Hiertoe stellen de actuele voedingsrichtlijnen, gepubliceerd door het Amerikaanse Ministerie voor Gezondheid en Sociale Zaken (HHS) en het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA), dat gematigde koffieconsumptie (drie tot vijf koppen per dag of maximaal 400 mg cafeïne per dag) passen binnen een gezond voedingspatroon.

Dit is niet de eerste keer dat de FDA zijn zorgen heeft uitgesproken over Proposition 65 waarschuwingen gebaseerd op de aanwezigheid van acrylamide in voedingsmiddelen. De FDA schreef eerder aan Californië om onze zorgen uit te spreken over acrylamidewaarschuwingen voor voedsel, omdat zulke waarschuwingen consumenten kunnen misleiden voor wat betreft de risico’s van voedingsmiddelen met acrylamide en consumenten kunnen aanmoedigen om hun voedingspatroon te veranderen op een manier die niet gunstig is voor hun gezondheid. Een uitstekend voorbeeld zijn volkoren graanproducten. We erkennen dat sommige van deze producten acrylamide kunnen bevatten. Maar we weten ook dat de consumptie van volkoren granen gunstig is voor de gezondheid en voeding. Volkoren voedingsmiddelen etiketteren met een kankerwaarschuwing zorgt ervoor dat Amerikaanse consumenten voedingsmiddelen gaan vermijden die gunstig zijn voor hun gezondheid, inclusief voedingsmiddelen die het risico op kanker kunnen verlagen.

De FDA heeft een aantal activiteiten met betrekking tot acrylamide ondernomen sinds de ontdekking van acrylamide in voedingsmiddelen in 2002, inclusief het uitvoeren van toxicologisch en voedingsonderzoek, blootstellingsevaluatie en de publicatie van een gids voor de industrie voor het verminderen van de acrylamidevorming tijdens voedselproductie (guidance for industry on mitigating the formation of acrylamide during food production). Aangezien acrylamide voorkomt in veel voedingsmiddelen, is het onmogelijk om de blootstelling aan acrylamide volledig uit te sluiten.

Het verwijderen van een of twee voedingsmiddelen uit je voedingspatroon heeft geen significant effect op de totale blootstelling aan acrylamide. Daarom adviseert de FDA consumenten om een gezond voedingspatroon aan te nemen, in overeenstemming met de voedingsrichtlijnen voor Amerikanen voor 2015-2020 (Dietary Guidelines for Americans (2015-2020). Deze leggen de nadruk op fruit, groenten, volkoren granen en magere of halfvolle melk en melkproducten; bevatten mager vlees, gevogelte, vis, bonen, eieren, noten en gezonde oliën en beperken verzadigde vetzuren, transvetzuren, natrium en toegevoegde suikers. Het garanderen dat consumenten toegang hebben tot transparante, wetenschappelijk ondersteunde informatie is een centraal element van de volksgezondheidsmissie van de FDA. Deze doelstellingen zijn verwerkt in de meerjaren-voedingsinnovatiestrategie (Nutrition Innovation Strategy), die we in maart aankondigden. Deze innovatiestrategie brengt een serie van synergistische acties met zich mee, die bedoeld zijn voor de modernisering van de benadering van voeding door de FDA, de verlaging van de chronische ziektelast als gevolg van slechte voeding, inclusief obesitas, diabetes, hartziekten en diverse vormen van kanker, en het opheffen van barrières voor innovatie binnen de industrie.

In lijn met onze voedingsinnovatiestrategie ondersteunen we nadrukkelijk de uitsluiting van koffie van de kankerwaarschuwing. De wetenschappelijke gemeenschap heeft een substantiële hoeveelheid onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de vraag of koffie kanker veroorzaakt. Het totaal van deze onderzoeken toont dat er onvoldoende bewijs is om vast te stellen dat koffie kanker veroorzaakt en suggereert dat koffie zelfs het risico op bepaalde vormen van kanker kan verminderen.

We hebben als doel op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie aan consumenten te verstrekken ter bevordering van goede gezondheid en voeding. En we moeten blijven garanderen dat op etiketten van producten de meest feitelijke, makkelijk te begrijpen informatie staat, die nodig is om voedingskeuzes te kunnen maken.

De FDA, een agentschap binnen het Amerikaanse Ministerie voor Gezondheid en Sociale Zaken (HHS), beschermt de volksgezondheid door het garanderen van veiligheid, effectiviteit en bewaking van humane en veterinaire medicijnen, vaccins en andere biologische producten voor humaan gebruik, en medische apparatuur. Dit agentschap is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en bewaking van onze nationale voedselvoorziening, cosmetica, voedingssupplementen, producten die elektronische straling afgeven, en voor de regulering van tabakswaren.