18 maart 2016 – Net zoals andere Europeanen zijn ook Nederlanders enthousiast over koffie. Twee derde van de respondenten zegt zich geen leven zonder koffie te kunnen voorstellen. Dit blijkt uit een onderzoek over leefstijl en koffie onder 4000 respondenten in verschillende Europese landen uitgevoerd door het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).

Het Kenniscentrum Koffie & Gezondheid nam specifiek de uitkomsten van de Nederlandse respondenten onder de loep. Daaruit blijkt dat men vooral koffie drinkt omdat het lekker is (71%) en omdat het zorgt voor een goed begin van je dag (42%). 6 op de 10 respondenten geeft aan moeite te hebben om ’s ochtends wakker te worden zonder koffie. Slechts 2% drinkt koffie omdat het goed zou kunnen zijn voor je gezondheid. In Nederland wordt verreweg de meeste koffie nog steeds thuis gedronken (82%), of op het werk (40%) of bij vrienden of familie thuis (23%), terwijl in de rest van Europa koffie aanzienlijk vaker buiten de deur, in de horeca, wordt genuttigd.

Wat weet men over koffie?

Uit de enquête blijkt verder dat koffiedrinkers zichzelf een hogere score geven over hun gezondheid dan niet-koffie-drinkers. 67% van de ondervraagden geeft aan zich redelijk tot zeer gezond te voelen tegenover 58% van de niet-koffie-drinkers. Ook blijkt uit het onderzoek dat er onbekendheid is over mogelijk positieve gezondheidseffecten van het drinken van koffie. Bij doorvragen lijkt over de volgende gezondheidsaspecten in relatie tot koffieconsumptie de meeste onbekendheid te zijn:

  • 80% van de ondervraagden is van mening dat koffie niet helpt om het risico op diabetes type 2 te verlagen. Terwijl steeds meer studies laten zien dat het drinken van een gemiddelde hoeveelheid koffie (3–4 koppen per dag) in verband kan worden gebracht met een verlaging van het risico op type 2 diabetes (Huxley, 2009) (Zhang, 2011).
  • Twee derde van de Nederlanders gelooft niet dat het drinken van koffie positief kan bijdragen aan de mentale fitheid van ouderen (bijvoorbeeld het verkleinen van het risico op Alzheimer) (Santos, 2010a) (Barranco Quintana, 2007).
  • 2 op de 5 Nederlanders, waarvan meer dan de helft jongeren (18-24 jaar), verwacht dat koffiedrinken het risico op hart- en vaatziekten vergroot – terwijl wetenschappelijk onderzoek het tegendeel laat zien (Ding, 2014) (European Heart Network, 2012).

Wel realiseert maar liefst 80% van de Nederlanders zich dat koffie kan helpen je concentratie te verhogen. Meer dan de helft bevestigt dat koffie bijdraagt aan je vochtbalans.

Past koffie in een gezond voedingspatroon?

De vele honderden studies tot nu toe naar de effecten van koffie op de gezondheid hebben duidelijk laten zien dat koffie past binnen een gezond voedingspatroon en actieve leefstijl. De Richtlijnen Goede Voeding die eind 2015 werden gepubliceerd bevestigen dit: de Gezondheidsraad adviseert onder meer dat (gefilterde) koffie een goed alternatief is voor suikerhoudende dranken. In de huidige Schijf van Vijf van het Voedingscentrum wordt koffie meegenomen in de adviezen voor de dagelijkse vochtbehoefte. Binnenkort wordt de nieuwe “Schijf van Vijf” gepubliceerd, gebaseerd op de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding.